Đăng bởi: TPK | 09/09/2014

KINH THẬT TƯỚNG BAN NHƯỢC BA LA MẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 8 _ No.240

KINH THẬT TƯỚNG BAN NHƯỢC BA LA MẬT (.PDF)

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhiruci)
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: