Đăng bởi: TPK | 09/09/2014

KINH THÁNH BÁT THIÊN TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA NHẤT BÁT BÁCH DANH CHÂN THẬT VIÊN NGHĨA ĐÀ LA NI

Đại Tạng Kinh _Tập 8_ No.230

KINH THÁNH BÁT THIÊN TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA NHẤT BÁT BÁCH DANH CHÂN THẬT VIÊN NGHĨA ĐÀ LA NI (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, kẻ bầy tôi được ban áo tía là nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: