Đăng bởi: TPK | 09/09/2014

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ LÝ THÚ BÁT NHÃ

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_ No.241

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ LÝ THÚ BÁT NHÃ (.PDF)

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ (Vajra-bodhi) y theo bản Phạn ở Trung Thiên dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: