Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/09/2014

PHẬT NÓI KINH TÊN ĐỨC PHẬT CỦA TÁM BỘ

Đại Tạng Kinh _ Tập 14 _ No.429

PHẬT NÓI KINH TÊN ĐỨC PHẬT CỦA TÁM BỘ (.PDF)

Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy_ Thiên Trúc Bà La Môn Cồ Đàm BÁT NHÃ LƯU CHI

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: