Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/09/2014

PHẬT NÓI KINH MƯỜI ĐIỀU TỐT LÀNH

Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.432

PHẬT NÓI KINH MƯỜI ĐIỀU TỐT LÀNH (.PDF)

Hán dịch: Mất tên người dịch_ Nay phụ bản ghi chép của đời Tần

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: