Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/09/2014

KINH DANH HIỆU CỦA TÁM ĐỨC PHẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.431

KINH DANH HIỆU CỦA TÁM ĐỨC  PHẬT (.PDF) 

Hán  dịch: Đời Tùy_ Thiên Trúc Tam Tạng XÀ NA QUẬT ĐA

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: