Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/09/2014

PHẬT NÓI KINH BÁT CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Đại Tạng Kinh _ Tập 14 _ No.427

PHẬT NÓI KINH BÁT CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ (.PDF)

Hán dịch: Đời Ngô _ Nguyệt Thị Ưu Bà Tắc CHI KHIÊM

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: