Đăng bởi: Tống Phước Khải | 01/09/2014

PHẬT NÓI KINH ĐẠI LUÂN KIM CƯƠNG TỔNG TRÌ ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4 _No.1230 (Tr.161 _ Tr.166)

PHẬT NÓI KINH ĐẠI LUÂN KIM CƯƠNG TỔNG TRÌ ĐÀ LA NI (.PDF) 

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: