Đăng bởi: Tống Phước Khải | 01/09/2014

ĐẠI LUÂN KIM CƯƠNG TU HÀNH TẤT ĐỊA THÀNH TỰU VỚI PHÁP CÚNG DƯỜNG

Mật Tạng Bộ 4_ No.1231 (Tr.166_ Tr.169)

ĐẠI LUÂN KIM CƯƠNG TU HÀNH TẤT ĐỊA THÀNH TỰU VỚI PHÁP CÚNG DƯỜNG (.PDF) 

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: