Đăng bởi: Tống Phước Khải | 23/08/2014

PHẬT NÓI KINH BỐN PHẨM PHÁP MÔN

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.776

PHẬT NÓI KINH BỐN PHẨM PHÁP MÔN (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng _ Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: