Đăng bởi: MT | 18/08/2014

Chú Thập Cam Lộ (Lantsa)

A DI ĐÀ PHÁP ĐÀN (.PDF)

Chú Thập Cam Lộ chữ Lantsa (A Di Đà Pháp Đàn)

Chú Thập Cam Lộ chữ Lantsa (A Di Đà Pháp Đàn)

THẬP CAM LỘ CHÚ Là chân ngôn của đức Phật A Di Đà. Cũng gọi A Di Đà chú, A Di Đà đại tâm chú, Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ thần chú, Vô Lượng Thọ Như Lai căn bản đà-la-ni. Đà-la-ni căn bản biểu tỏ nội chứng, bản thệ, công đức của Vô Lượng Thọ Như Lai, có đủ các công đức hiện đời này được yên ổn, tội chướng tiêu diệt, (sau khi chết) được sinh về cõi Tịnh độ an dưỡng Cực lạc. (theo Phật Quang đại từ điển)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: