Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/08/2014

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM – PHẨM NHẬP VÀO PHÁP GIỚI

Đại Tạng Kinh_ Tập 10_ No.295

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM – PHẨM NHẬP VÀO PHÁP GIỚI

Lược ghi phẩm Nhập Pháp Giới trong Kinh Hoa Nghiêm: HUYỀN THANH
Đồ hình minh họa: Sưu tập từ trang Web buddha-dharma.org

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: