Đăng bởi: Tống Phước Khải | 28/06/2014

Kinh Đại Nhật

KINH ĐẠI NHẬT (.PDF)

Mahā  vairocanābhisaṃbodhi  vikurvitādhiṣṭhana vaipulya  sūtrendra  vāja  nāma  dharma  paryāya

Bản cập nhật tháng 6/2014

KINH ĐẠI NHẬT – LỜI TỰA (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 1 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 2 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 3 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 4 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 5 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 6 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 7 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 8 (.PDF)

Kinh Đại Nhật

Kinh Đại Nhật

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: