Đăng bởi: Tống Phước Khải | 30/03/2014

VÔ NGÃ MINH PHI

VÔ NGÃ MINH PHI (.PDF)

 

VÔ NGÃ MINH PHI

VÔ NGÃ MINH PHI

Soạn dịch: HUYỀN THANH

Vô Ngã Minh Phi tên Phạn là Nairātmya-yoginī, hay Nairatmyā. Lại xưng là Kim Cương Vô Ngã Phật Mẫu, Vô Ngã Phật Mẫu, Vô Ngã Mẫu…

Căn cứ vào Thân nhân cách hóa của Trí Tuệ Bát Nhã thì Vô Ngã Minh Phi là mẹ của tất cả Phật, cũng là Minh Phi (Yoginī) của Cát Tường Hỷ Kim Cương (Śrī-hevajra) thuộc Phật Mẫu của Phái Mật Tông Tát ca (Śākya). Tương truyền Hỷ Kim Cương Bản Tục là do Đức Phật ứng với sự thỉnh hỏi của Vô Ngã Phật Mẫu mà tuyên nói, sau này lưu truyền kết tập thành sách, tức do Vô Ngã Phật Mẫu đích thân trao Pháp Yếu cho bậc Đại Thành Tựu Tất Lý Oát Ba, bởi thế Vô Ngã Phật Mẫu chiếm địa vị rất trọng yếu trên dòng truyền thừa của Phái Tát Ca

_Vô Ngã Phật Mẫu có thân màu xanh, một mặt hai cánh tay, hai chân, tóc màu hồng dựng đứng lên trên, đầu đội mão năm đầu lâu, cổ đeo vòng hoa đầu lâu, tay phải cầm cây Kim Cương Việt Đao dơ lên trên, tay trái để trước ngực cầm cái bát đầu lâu (Kapāla) màu trắng, vai trái cặp cây gậy ba chia (tam xoa trượng), thân mặc quần da cọp, Anh Lạc trang nghiêm, ngồi Kiết Già

(xem hình trong file PDF)

hoặc co gập chân phải, duỗi chân trái theo tư thế múa, dẫm đạp lên thân người trên vành mặt trời trên hoa sen

(xem hình trong file PDF)

_Ý nghĩa của hình tượng:

.)Thân màu xanh biểu thị cho Trí Tuệ nguyên thủy như không gian

.)Đầu đội mão năm đầu lâu biểu thị cho sự gom tụ Năm Trí của Năm Phật vào một thân

.)Tóc màu hồng dựng đứng lên trên biểu thị cho sự tăng trưởng Đại Bi dũng mãnh

.)Cổ đeo vòng hoa đầu lâu biểu thị cho sự chiến thắng, trấn phục Vọng Niệm, Ngã Chấp của tất cả Trần Thế

.)Tay phải cầm cây Kim Cương Việt Đao biểu thị cho sự đoạn trừ tám vạn bốn ngàn phiền não

.)Tay trái cầm cái bát đầu lâu (Kapāla) màu trắng biểu thị cho dụng để làm Quán Đỉnh

.)Cây gậy ba chia biểu thị cho sự Thể Ngộ quá trình tử vong

.)Quần da cọp biểu thị cho sự dũng mãnh không có sợ hãi

.)Ngồi Kiết Giả biểu thị cho sự an định ái dục thấp hèn

[Dẫm đập trên thân nười biểu thị cho sự trấn phục ái dục thấp hèn]

_Căn cứ vào Kinh Văn của Cát Tường Hỷ Kim Cương Tập Luân Cam Lộ Tuyền đã miêu thuật thì: hình tượng của Cát Tường Hỷ Kim Cương (Śrī-hevaja) là tượng song Thân cùng ôm giữ vị Minh Phi là Vô Ngã Phật Mẫu.

Do “Vì biểu thị sự dung nhập thường hằng của Bi Trí cho nên hai Tôn Phụ Mẫu hiện tướng tương hợp”. Mẫu Tính là Vô Ngã Phật Mẫu đại biểu cho Trí Tuệ trác việt phi phàm, Phụ Tính là Cát Tường Hỷ Kim Cương tượng trưng cho Từ Bi tràn khắp Pháp Giới. Hình tượng Song Thân nam Bi, nữ Trí ấy nhằm chứng minh Lý Thú mùi vị thù thắng (thắng vị) của Bi Trí Song Vận cùng với cảnh giới viên dung của tất cả, là sự tồn tại có thật vậy

(xem hình trong file PDF)

Trong hình tượng Song Thân này thì Vô Ngã Phật Mẫu biểu thị cho thân nhân cách hóa của Trí Tuệ Bát Nhã, Cát Tường Hỷ Kim Cương tượng trưng cho Từ Bi vòng khắp Pháp Giới. Bi Trí hợp nhất, sau khi thâm nhập Trí Tuệ Thiền Định thì Giác Tính sung mãn chỉnh đốn Pháp Giới tĩnh mật thâm sâu ấy, chứng minh cụ thể sự tồn tại của cảnh giới tinh thần viên mãn.

_Chữ chủng tử của Vô Ngã Minh Phi là: Ā

_Vô Ngã Minh Phi Thủ Ấn:

Ngửa bàn tay trái duỗi ngang bằng, hướng đầu ngón về bên phải (quán tưởng cầm cái bát đầu lâu Kapāla) để trước bụng

Tay phản nắm quyền, đưa ngón cái ra bên ngoài (quán tưởng cầm cây Kim Cương Việt Đao) để trước ngực

(xem hình trong file PDF)

_Vô Ngã Minh Phi Tâm Chú:

“Ông, a, hồng, phôi, thoa cáp

OṂ  ĀḤ  HŪṂ  PHAṬ  SVĀHĀ

(xem hình trong file PDF) 

Tu tập Vô Ngã Minh Phi Pháp hay giúp cho con người phá trừ sự ám tối của phiền não, tăng trưởng Trí Tuệ của Phật

30/03/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: