Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/03/2014

SƯ DIỆN KHÔNG HÀNH MẪU

SƯ DIỆN KHÔNG HÀNH MẪU (.PDF)

SƯ DIỆN KHÔNG HÀNH MẪU

SƯ DIỆN KHÔNG HÀNH MẪU

Soạn dịch: HUYỀN THANH

Sư Diện Không Hành Mẫu, Phạn văn là Siṃha-vaktra ḍākiṇī, hay Siṃha-mukha-ḍākiṇī. Tạng văn là mKhah-hGro Seng-gehi  gDong-can, Tạng ngữ xưng là Tăng Mã Đa hay Sâm Mã Đa, ý là Hóa Thân Hộ Pháp. Do Tôn này có thân người đầu sư tử nên gọi là Sư Diện Không Hành Mẫu, Sư Diện Phật Mẫu. Lại xưng là Sư Đầu Kim Cương

Sư Diện Không Hành Mẫu là một loại Không Hành Mẫu (Ḍākiṇī) của Mật Tông. Là một vị Hộ Pháp nữ tính thuộc Phẫn Nộ Tôn có đủ sức Đại Uy Thần, hay bảo vệ Giáo Lý của Đức Phật Đà, chận đứng tất cả Tà Ma, đối trị Tà Thuật, trừ khử chướng ngại. Ngài hóa hiện khuôn mặt sư tử cái để trấn áp những vị Trời, Quỷ mà những phương tiện khác khó chế phục được, và hiển hiện tướng hung bạo phẫn nộ để điều phục bốn Ma. Có thuyết nói Tôn này là thị hiện của Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara-bodhisatva), thông thường làm Hộ Pháp (Dharma-pāla) của Đức Phật A Di Đà (Amitābha-buddha)

Hình tượng của Sư Diện Không Hành Mẫu là thân người màu xanh lam (hoặc màu hồng đỏ), đầu sư tử trắng, có ba con mắt lớn với con ngươi tròn trịa, nhìn giận dữ, há miệng nhe nanh cuốn lưỡi, hai tai rũ xuống bên dưới, tóc màu xanh dựng đứng, đội mão năm đầu lâu. Thân trên lõa lồ, hai vú căng phồng lên, mặc quần da cọp, cổ đeo 50 cái đầu người còn tươi, dùng vật trang sức bắng xương đề làm chuỗi Anh Lạc, tay trái cầm cái chén đầu người bên trong chứa đầy máu thịt uế ác, để ngang ngực; vai trái nghiêng giữ cây gậy Tam Xoa Chương Ca có ba cái đầu lâu. Tay phải giơ cao cầm con dao hình mặt trăng, mười ngón tay bén nhọn như móng vuốt cọp, thân thể hiện bày tư thế đứng múa, đứng ở trên Liên Hoa Nhật Luân (vành mặt trời trong hoa sen), chân phải giơ lên co gập lại, chân trái duỗi đứng dẫm đạp trên thân người nam nằm ngửa, sau lưng hiện ánh sáng rực lửa của Bát Nhã

Theo Tạng Truyền Phật Giáo thì bốn Đại Phái Cát Cử, Cách Lỗ, Tát Ca Ninh Mã đều đặc biệt tôn sùng Sư Diện Không Hành Mẫu. Pháp Thân nguyên thủy của Tôn này là Bát Nhã Phật Mẫu, Báo Thân là Kim Cương Hợi Mẫu rồi Hóa Thân là Sư Diện Không Hành Mẫu

Sư Diện Không Hành Mẫu là Hộ Pháp của Đại Sư Mễ Lạp Nhật Ba Tổ Sư của phát Cát Cử.

Căn cứ theo thuyết nói thì Sư Diện Không Hành Mẫu là Thượng Sư, Bản Tôn và Hộ Pháp của Đại Sư Liên Hoa Sinh Tổ Sư của phái Ninh Mã, nên Ngài cũng là Bản Tôn thù thắng của phái Ninh Mã ….

Ở trong miếu của Lạt Ma (Lama) Sư Diện Không Hành Mẫu thường được cúng phụng cùng với Hổ Đầu Không Hành MẫuHùng Đầu Không Hành Mẫu và tục xưng là Chủ Đồ Tam Đầu Không Hành.Trong đó Sư Diện Không Hành Mẫu ở chính giữa, bên phải là Hổ Đầu Không Hành Mẫu, bên trái là Hùng Đầu Không Hành Mẫu

(Xem file PDF)

_Sư Diện Không Hành Mẫu Tâm Chú là:

“A ca sa mã lạp tra sa đạt lạp sa mã lạp nha phối”

AḤ  GAḤ  SAḤ  MAḤ  RAḤ  TSAḤ  (?CAḤ)  ŚAḤ  DAḤ  RAḤ  SAḤ  MAḤ  RAḤ  YAḤ  PHATAḤ (?PHAṬ)

_Thủ Ấn là:

(Xem file PDF)

Tụng Chú ấy có thể khắc phục được Thiên Tai tức là  hết thảy tai nạn về mặt trời, mặt trăng, tinh tú, đất, nước, lửa gió….. miễn trừ các khổ đói khát, họa binh đao, bệnh dịch.  Trong hết thảy năm, tháng, ngày, giờ… tất cả Ma ác, việc chẳng lành thảy đều chẳng thể xâm hại được.

Sức Chân Ngôn Chú của Bản Tôn rất lớn, cầu khẩn nên niệm thầm chẳng thể cất cao giọng. Lại ở bên dòng nước, sông, biển… thì đừng trì tụng nhằm tránh cho Long Vương bị kinh sợ.

16/03/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: