Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/03/2014

MAN ĐA LA CỦA ÁI NHIỄM MINH VƯƠNG

 MAN ĐA LA CỦA ÁI NHIỄM MINH VƯƠNG (.PDF)

MAN ĐA LA CỦA ÁI NHIỄM MINH VƯƠNG

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Pháp Tướng của Ái Nhiễm Minh Vương (Rāga-rāja) có một đầu sáu cánh tay, sáu cánh tay ấy đều cầm Pháp Khí, pháp khí rất đặc biệt là cây cung Kim cương với mũi tên Kim Cương bắn vào Tâm của chúng sinh, hay được Đại Ái Nhiễm.

Ái Nhiễm Minh Vương Pháp được xưng là tối tôn tối thắng trong tất cả Du Già

_Bốn Đại Pháp của Ái Nhiễm Minh Vương được lược thuật như bên dưới:

1_Pháp vẽ Tượng:

Lấy giấy trắng vẽ tượng Minh Vương này, màu thân như mặt trời trụ trong vòng lửa rực rỡ, mặt có ba con mắt làm cách nhìn uy nộ, đầu đội mão Sư Tử phẫn nộ, trên mão có móc câu Kim Cương năm chia, tóc hoa ngũ sắc rũ che lỗ tai, thân có sáu cánh tay, tay trái thứ nhất cầm cái chuông Kim Cương, tay phải thứ nhất cầm cái chày năm chia, tay trái kế tiếp cầm cây cung, tay phải kế tiếp cầm mũi tên, lại hai tay bên dưới cầm hoa sen, thân ngồi Kiết Già ở trên hoa sen màu hồng, bên dưới hoa sen là cái bình báu (vẽ tượng hoàn thành xong, sau đó đem treo ở phương Tây, mặt tượng hướng về phương Đông)

Tu Pháp: chọn ngày hết năm (trừ nhật), sau giờ Ngọ, Hành Giả đứng trước tượng, hướng mặt về phương Đông, hai tay làm thế bắn tên, tụng Ái Nhiễm Minh Vương Chú 108 biến, quán kẻ oán địch (tiểu nhân) của mình ở ngay trước mặt, một mũi tên bắn ra thì Tiểu Nhân oán địch này lập tức lui tan. Pháp này cũng là Pháp chặt đứt ác, Pháp này hiệu ứng dem đến kết quả tức thời

2_Pháp Đại Kính Ái:

Lập Hỏa Cúng Liên Hoa Hình Đàn Thành hình tròn, thân Ái Nhiễm Minh Vương màu hồng. Hoa quả, thức ăn uống, quần áo, vật dụng đã hiến đều màu hồng. Chọn ngày 16 theo Nông Lịch (Âm lịch) sau đó tu Pháp. Lấy dây tơ nhụy hoa của hoa sen 108 cái ném vào trong lò Hộ Ma thiêu hóa. Ngày thứ hai thì đối phương lền gặp bạn sinh ra kính yêu rất lớn. Pháp này trăm linh trăm nghiệm (Chú ý: Chính Nhân Quân Tử mới có thể tu, kẻ phóng đãng trụy lạc dâm dục chẳng thể tu)

3_Pháp khắc Tượng:

Lấy gỗ Đàn Hương màu trắng khắc tượng của Ái Nhiễm Minh Vương Kim Cương, như ngón tay cái của chính mình, lớn nhỏ theo một dạng, thỉnh Kim Cương Thượng Sư khai quang điểm nhãn, đem theo thân đeo đội lâu dài. Khi gặp sự tình, tụng Chú bảy biến thì đối phương lập tức nhiếp phục kính yêu bạn. Gặp nguy hiểm tụng Chú bảy biến thì lập tức bảo hộ bạn không có tai vạ không có nạn. Đại điện ảnh minh tinh, hoặc ca sĩ đeo lâu dài trên thân, tụng Chú bảy biến thì hết thảy người nhìn thấy, người nghe thấy, toàn bộ vì bạn mà phát cuồng (hâm mộ cuồng nhiệt). Sức Pháp ấy không cùng không tận bảo chứng cho Điện Ảnh hoặc hội diễn xướng, hội trường náo nhiệt

4_Pháp Trừ Ma:

Tự thân của Hành Giả Mật Giáo biến hiện Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) trên đầu có một chữ Hồng (HŪṂ), trên cổ họng có một chữ Hồng (HŪṂ), trên trái tim có một chữ Hồng (HŪṂ), Tâm của hai bàn tay đều có một chữ Hồng (HŪṂ). Năm chữ Hồng ấy xoay chuyển thành Ái Nhiễm Minh Vương Kim Cương, niệm Tâm Chú một biến, đem hai lòng bàn tay đánh hướng đến trước ngực, sau lưng của người bị Ma ám (Hồng dùng Phạn Văn) một tiếng Hồng (HŪṂ) thì người bị Ma ám lập tức tỉnh lại, Ma cũng trốn chạy không còn dấu tích. Pháp này rất hiệu nghiệm vậy

_Nên biết Ái Nhiễm Minh Vương Kim Cương là biến hiện của Kim Cương Tát Đỏ, mà Kim Cương Tát Đỏa là biến hiện của Đại Nhật Như Lai, Pháp Lực rộng lớn của Ái Nhiễm Minh Vương là khó nghĩ bàn của chẳng thể nghĩ bàn

*)Phụ chú của người dịch:

_Ái Nhiễm Minh Vương Đại Chú là:

Oṃ_mahā-rāga  vajroṣṇīṣa  vajra-satva  jaḥ  hūṃ  vaṃ  hoḥ 

_Nhất Tự Tâm Chú là:

Hūṃ  ṭakki  hūṃ jaḥ

13/03/2014

https://kinhmatgiao.wordpress.com

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: