Đăng bởi: Tống Phước Khải | 09/03/2014

NGHI THỨC THIỀN HỒNG HOÀNG VĂN THÙ

NGHI THỨC THIỀN HỒNG HOÀNG VĂN THÙ (.PDF)
(VĂN THÙ SƯ LỢI MÀU CAM – ORANGE MANJUSRI)

Dalai Lama thứ 5 (1617-1682)

Om-A-Ra-Pa-Ca-Na-Dhih

OṂ A RA PA CA NA – DHĪḤ

Việt dịch: Tống Phước Khải 

NAMO  GURU-JANA  VĀG-ĪŚVARIYA

Con xin thành kính đảnh lễ Ngài Tzong Khapa, hóa thân của Đức Văn Thù Sư Lợi hoàn hảo.

Thành tựu vĩ đại của Ngài được bảo tồn bởi mẫu pháp và trí tuệ, chủng tử DHĪḤ là một hiện thân sống động.

Ngài đã nếm vị cam lộ của giáo pháp vi diệu từ bậc biện tài Văn Thù Sư Lợi, và đã thực chứng được tinh hoa của trí tuệ.

Sau đây con xin thực hiện nghi thức để trở nên hóa thành của Đức Văn Thù Sư Lợi, Đức Bồ Tát của Trí Tuệ, đồng với sự chứng ngộ của Ngài.

(Quy y và phát tâm Bồ Đề)

Con xin hết lòng thành kính quy y Tam Bảo. Nguyện cho những phiền não trong con trở thành thành nguồn an lạc. Nguyện cho lòng từ bi trong con được tăng trưởng để hoàn thành con đường giác ngộ. (3 lần)

Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui.

Nguyện cho tất cả chúng sinh không còn khổ đau.

Nguyện cho tất cả chúng sinh không xa rời hạnh phúc.

Nguyện cho tất cả chúng sinh luôn trú trong thanh tịnh, xa lìa kiến hoặc, tham chấp và sân hận.

(Quán tánh Không)

OṂ  SVABHĀVA  ŚUDDHA  SARVA  DHARMA  SVABHĀVA  ŚUDDHOHAṂ

(Tất cả trở về trống rỗng, trú trong trống rỗng, xa lìa tư duy và vọng tưởng)

(Quán Bản Tôn)

Từ vị trí nơi tim xuất hiện bản tâm hình quả trứng. Trong quả trứng là một mặt trăng đầy bên trong là chữ chủng tử DHĪḤ. Từ đây phát ra vô lượng ánh sáng. Ánh sáng tràn khắp thân thể, tịnh hóa những uế trược và chướng ngại tồn tại từ vô thủy. Những tia sáng xuyên qua những lổ chân lông cúng dường và mang sự hoan hỉ đến Chư Phật và Chư Bồ Tát. Nhờ vậy, sẽ nhận được sự ban ân từ thân, khẩu và ý của Chư Vị hòa vào trong ánh sáng để xua tan bóng tối vô minh và mang lại ánh sáng trí tuệ cho tất cả chúng sinh.

 (XEM HÌNH TRONG FILE PDF)

Những tia sáng sau đó hội tụ vào chữ chủng tử DHĪḤ. Chữ chủng tử này lại biến thành ánh sáng, nhận thức tầm thường và kiến chấp của hành giả tan biến. Hành giả hóa hiện thành Đức Văn Thù Sư Lợi màu vàng cam, có một mặt và hai tay.

 (XEM HÌNH TRONG FILE PDF)

Tay phải hành giả cầm một thanh kiếm trí tuệ đưa lên khoảng không phía trên. Bàn tay trái hành giả, giữa ngón cái và ngón kế út cầm một bông sen xanh, đặt ở vị trí trước tim. Các cánh sen đều nở ngang vị trí tai trái, bên trong hoa sen đặt một quyển kinh Bát Nhã.  Hành giả ngồi tư thế kim cương tọa, mang những trang sức quý trên đầu, hai tai, cổ và hai vai, cùng với vòng đeo cổ tay và cổ chân. Hành giả mặc một chiếc áo choàng và váy bằng lụa tinh khiết. Mái tóc được búi thành năm búi cuộn ngược chiều kim đồng hồ. Miệng mỉm cười thanh thản. Hành giả được bao phủ bởi ánh sáng phát ra từ thân thể. Chủng tử OṂ an tại đỉnh đầu, ĀḤ an tại cổ họng, và HŪṂ an tại tim.

(XEM HÌNH TRONG FILE PDF)

(Thỉnh và tiếp nhận tuệ giác)

Chủng tử HŪṂ phát những tia sáng mời gọi những bậc tuệ giác từ những trú xứ bất khả tư nghì của các tịnh độ.  Tất cả đều giống như thân Văn Thù Sư Lợi ở trên và được vây quanh bởi các Chư Phật và Chư Bồ Tát.

JAḤ  HŪṂ  VAṂ  HOḤ

Các chư vị sáp nhập vào hành giả và trở thành một thể.

(Cúng dường và tán dương)

OṂ  ĀRYA-VĀG-ĪŚVARA  SAPARIVĀRA  ARGHAṂ  PRATĪCCHA  HŪṂ  SVĀHĀ

OṂ  ĀRYA-VĀG-ĪŚVARA  SAPARIVĀRA  PĀDYAṂ  PRATĪCCHA  HŪṂ  SVĀHĀ

OṂ  ĀRYA-VĀG-ĪŚVARA  SAPARIVĀRA  PUṢPE
PRATĪCCHA  HŪṂ  SVĀHĀ

OṂ  ĀRYA-VĀG-ĪŚVARA  SAPARIVĀRA  DHŪPE  PRATĪCCHA  HŪṂ  SVĀHĀ

OṂ  ĀRYA-VĀG-ĪŚVARA  SAPARIVĀRA  ĀLOKA  PRATĪCCHA  HŪṂ  SVĀHĀ

OṂ  ĀRYA-VĀG-ĪŚVARA  SAPARIVĀRA  GANDHE  PRATĪCCHA  HŪṂ  SVĀHĀ

OṂ  ĀRYA-VĀG-ĪŚVARA  SAPARIVĀRA  NAIVIDYE  PRATĪCCHA  HŪṂ  SVĀHĀ

OṂ  ĀRYA-VĀG-ĪŚVARA  SAPARIVĀRA  ŚABDA  PRATĪCCHA  HŪṂ  SVĀHĀ

Con xin thành kính đảnh lễ thân đồng tử Văn Thù Sư Lợi, thân của trẻ mười sáu đẹp đẽ và năng động. Ngài ngự trên tọa cụ như một vành trăng tròn giữa hoa sen trắng tinh đang nở.

Con xin thành kính đảnh lễ lời nói của ngài, Đức Như Ý Mãn Nguyện quyền năng, âm thanh hài hòa tùy thuận tâm ý vô số chúng sinh luôn mang lại những điều may mắn.

Con thành xin đảnh lễ tâm ý của Đức Văn Văn Thù Sư Lợi, nơi tỏa chiếu rực rỡ vô số trí tuệ, tựa một đại dương tĩnh lặng, thăm thẳm, rộng bao la vô cùng tận như không gian vũ trụ.

(Thiền định về hình thể rõ ràng và sự nhận diện hóa thần của bản thân hành giả là Văn Thù Sư Lợi)

Tu luyện tập trung tại một điểm trên thân thể Văn Thù của hành giả. Tu luyện nhận dạng hóa thần của mình là Đức Văn Thù Sư Lợi.

(Trì tụng thần chú)

Từ tim hành giả, trên vành trăng là chủng tử DHĪḤ màu vàng cam. Bao quanh ngoài vành trăng là vòng thần chú OṂ  A  RA  PA  CA  NA. Tất cả các chữ chủng tử đều phát sáng, gom chứa các trí tuệ về sự kiến giải, tranh luận, viết lách, lắng nghe, tư duy và thiền định của  những Đức Phật, Bồ Tát, Bích Chi, Thanh Văn và của những bậc thông thái, trí thức thuộc truyền thống Phật giáo và ngoài Phật giáo.

(Quán tưởng sự hợp thành trí tuệ như vậy trong khi trì tụng thần chú lặp đi lặp lại nhiều lần tùy theo hành giả. Quán tưởng các thần chú bổ trợ cũng được thực hiện ở giai đoạn này.)

(XEM HÌNH TRONG FILE PDF)

OṂ  A  RA  PA  CA  NA  –  DHĪḤ

(Để tịnh hóa sự thái quá, thiếu sót và lỗi lầm thì tụng thần chú sau: )

OṂ_ AJRASATTVA  SAMAYAM  ANUPĀLAYA _VAJRASATTVA  TVENA  UPATIṢṬA  DṚDHO_ME  BHAVA  SUTOṢYO_ME  BHAVA SUPOṢYO_ME  BHAVA  ANURAKTO_ME  BHAVA  SARVA  SIDDHIṂ_ME  PRAYACCHA  SARVA  KARMASU  CA  ME  CITTAṂ  ŚRĪYAṂ  KURU_HŪṂ  HA  HA  HA  HA HOḤ_ BHAGAVAṂ  SARVA  TATHĀGATA-VAJRA _ MA  ME  MUṂCA_VAJRĪ  BHAVA_MAHĀ-SAMAYA-SATTVA_AḤ  HŪṂ  PHAṬ

(Tùy chọn: Lặp lại Cúng dường và tán dương)

(Thiền Lamrim)

(Kết)

Toàn thể vũ trụ và tất cả những trú chúng mang hình thể Văn Thù Sư Lợi tan vào ánh sáng và hòa nhập vào hành giả. Hành giả hòa nhập vào chủng tử DHĪḤ ở tại tim, sau đó tan biến như cầu vồng trong hư không.

(Trú vào trống rỗng)

Trong khoảng trống rỗng, hành giả lập tức xuất hiện với hình dáng Văn Thù Sư Lợi và thực hiện những quảng hạnh nhằm lợi lạc cho tất cả chúng sinh.

(Trong thời gian nghỉ thiền quán tất cả cảnh vật đều là Mạn Đà La của Văn Thù Sư Lợi, tất cả âm thanh đều là thần chú của Ngài, và tất cả suy nghĩ đều là trí tuệ và bi tâm vô lượng của Văn Thù Sư Lợi.)

(Hồi hướng và phục nguyện)

Với tất cả những công đức mà con đã làm, nguyện cho con mau chóng thành tựu đại pháp của Đức Văn Thù Sư Lợi,  nguyện cho con dẫn dắt tất cả chúng sinh đồng đạt được kết quả tối thượng.

Nguyện cho Tâm báu Bồ Đề chưa phát sinh sẽ đâm chồi và tăng trưởng. Nguyện cho sự tăng trưởng sẽ mãi mãi và không bao giờ gián đoạn.

(Dịch xong 9/3/2014)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: