Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/03/2014

TỨ TÝ QUÁN ÂM MẠN TRÀ LA

TỨ TÝ QUÁN ÂM MẠN TRÀ LA (.PDF)

TỨ TÝ QUÁN ÂM MẠN TRÀ LA

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Mạn Trà La (Maṇḍala) tại ý tưởng của Phạn Ngữ là vòng tròn hoặc Chỉnh Thể, là biểu hiện của vũ trụ hòa với tất cả. Thông thường Mạn Trà La là địa phương của Tĩnh Tư (Sa Môn) mà còn có hình ảnh tạo thành, tưởng đến nền tảng cường liệt

Tại phương diện nghệ thuật của Mật Giáo. Mạn Trà La dùng thể hiện sự xoay chuyển của Chỉnh Thể vĩnh hằng.

Đồ hình bên trên là Tứ Tý Quán Âm Mạn Đồ La (Chenrezig-maṇḍala), ấy là một hình thức đơn giản trong rất nhiều loại Mạn Trà La miêu thuật tinh thần Đại Từ Bi của Đức Quán Âm 

_Tứ Tý Quán Âm dịch âm là Tiệm Liệt Hỷ (Chenrezig). Ngài là nơi mà Tâm Bồ Đề của chư Phật đã hóa hiện nhìn bao trùm khắp, là tượng trưng rất đầy đủ của Tâm Từ Bi với Trí Tuệ. Ba Tôn: Tứ Tý Quán Âm cùng với Văn Thù Bồ Tát, Kim Cương Thủ Bồ Tát được hợp xưng là Mật Tục Sự Bộ Tam Hỗ Chủ

Tứ Tý Quán Âm có thân đeo mọi loại Anh Lạc trang nghiêm tướng Báo Thân, thân màu trắng đại biểu cho sự thanh tịnh không có tỳ vết, hai tay trước tiên chắp lại để ngang ngực, bàn tay cầm giữ viên ngọc báu Như Ý hay làm cho đầy đủ tất cả nguyện vọng. Còn lại, hai cánh tay nâng cao đến trên vai, tay phải cầm chuỗi hạt thủy tinh đại biểu cho Địa Bất Đình Chỉ (Chẳng ngưng nghỉ) cứu độ chúng sinh ra khỏi sự luân hồi trong sáu đường, tay trái cầm hoa sen trắng đại biểu cho sự tịnh hóa tất cả phiền não. Bốn cánh tay lại đại biểu cho bốn loại sự nghiệp Yết Ma :Tức (Tức Tai), Tăng (Tăng Ích), Hoài (Kính ái), Tru (Giáng Phục)

_Tâm Chú của Quán Thế Âm Bồ Tát là Lục Tự Đại Minh Chú

“Ông, ma ni báu mễ hồng”

OṂ  MAṆI  PADME  HŪṂ

Dùng để gia trì với tịnh hóa nghiệp ác, sự gom chứa ác (ác tập) với chướng ngại của chúng sinh trong sáu đường để thoát lìa nỗi khổ của sự luân hổi, hướng đến thành tựu Tất Địa của Quang Minh.

04/03/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: