Đăng bởi: Tống Phước Khải | 11/02/2014

ĐẠI PHẠM THIÊN TÂM CHÚ

ĐẠI PHẠM THIÊN TÂM CHÚ (.PDF)

ĐẠI PHẠM THIÊN TÂM CHÚ

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Phạm Thiên, chủ ý ấy là thanh tịnh. Trong Bà La Môn Giáo là vị Chủ Thần là vị Chủ Tế sáng tạo ra trời đất

Thông thường nói Đại Phạm Thiên là chủ của Thiên Giới (cõi Trời), có thể nói là cha của chúng sinh. Khi vị Trời này vui thời Thế Giới của con người an ổn phi thường. Khi vị Trời này giận thì Thế Giới có đủ sự động loạn, cũng sinh cũng chẳng an ổn. Nương theo nói một lần vui một lần giận của Đại Phạm Thiên Vương, thống trị mọi biến động lớn và tai nạn lớn của nhân sinh

Trong Kinh Đại Nhật ghi chép Pháp Tướng ấy là: “Đại Phạm Thiên Vương, đầu đội mão búi tóc, ngồi trên xe có bảy con ngỗng kéo, bốn mặt bốn tay. Bên phải: tay thứ nhất cầm hoa sen, tay thứ hai cầm tràng hạt. Bên trái: tay thứ nhất cầm cây gậy, tay thứ hai tác Ông Tự Ấn (Ấn chữ Oṃ) tức Cát Tường Ấn 

_Chủ Thần của Ấn Độ Giáo có ba vị:

Thần sáng tạo: Bà La Hạ Ma (Brahma) là Đại Phạm Thiên

Thần phá hoại: Thấp Bà (Śiva) là Tự Tại Thiên

Thần bảo hộ: Tỳ Thấp Nô (Viṣṇu) là Biến Tịnh Thiên

_Thần Sáng Tạo, Đại Phạm Thiên (Bà La Hạ Ma:Brahma) ở trong Kinh Phệ Đà (Veda) có định nghĩa và giải thích là:

Hết thảy Bà La Môn, Tăng Lữ, Tế Tư… sinh ra từ trong miệng của Đại Phạm Thiên

Hết thảy Sát Đế Lợi, Hoàng Tộc, Chiến Sĩ… sinh ra là từ cánh tay bàn tay của Đại Phạm Thiên

Hết thảy Phệ Xá, thợ thuyền, thương gia… sinh ra là từ bắp đùi của Đại Phạm Thiên

Hết thảy Thủ Đà La, Nông Dân với nô lệ… sinh ra từ đáy bàn chân của Đại Phạm Thiên

Nhìn chung, Đại Phạm Thiên là vị Thần sáng tạo của Ấn Độ Giáo, tất cả tất cả đều là sự sáng tạo của Ngài.

_ Pháp tu của Đại Phạm Thiên Vương, rất chủ yếu cũng là cần thiết bày trí lông mao lông vũ của con ngỗng trắng (bạch nga) cắm ngay chung quanh Đại Phạm Thiên Vương, bảy cái lông của con ngỗng trắng đại biểu cho một lần lễ bái, vòng quanh một lần đến vòng quanh một ngày, mỗi một thứ tu Pháp. Sau khi trì Chú cũng cầm một cái lông đứng dậy, trì Chú 108 biến, nên tu Pháp tu đến khi tương ứng, sau đó cầm cái lông đeo ngay trên thân cũng tụ hội được sự cát tường phi thường 

_Đại Phạm Thiên Vương Tâm Chú:

Ông, ma lạp hám ma ni, thoa cáp

OṂ  BRAHMAṆI  SVĀHĀ

_Đại Phạm Thiên Vương là đích chí cao vô thượng, chủ yếu thọ nhận đủ Quán Đỉnh của Đại Phạm Thiên Vương, tu Pháp tương ứng Đại Phạm Thiên Vương xong

1_Tương lại, bạn sẽ có danh vị (danh tiếng và địa vị)

2_ Bạn sẽ tôn quý phi thường

3_Bạn sẽ giàu có phi thường

Bởi thế, Đại Phạm Thiên Vương Pháp là sự tôn quý, thành tựu ắt là vua của nhân gian

11/02/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: