Đăng bởi: Tống Phước Khải | 09/02/2014

THẦN CHÚ CỦA 21 VỊ ĐỘ MẪU

THẦN CHÚ CỦA  21 VỊ ĐỘ MẪU (.PDF)

21 Độ Mẫu

Dịch âm Phạn Hán: HUYỀN THANH

1_Tốc Dũng Cứu Độ Mẫu (OṂ)

OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  BHODHI-CITTA (?bodhi-citta)  SVĀHĀ

2_Bách thu Lãng Nguyệt Mẫu (TĀ) 

OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  PRAJÑA  HRĪṂ  HRĪṂ  SVĀHĀ

3_Kim Sắc Cứu Độ Mẫu (RE) 

OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  MAHĀ-PUṆYE  SVĀHĀ

(Xem tiếp…)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: