Đăng bởi: Tống Phước Khải | 27/01/2014

MÃ ĐẦU MINH VƯƠNG MAN ĐA LA

MÃ ĐẦU MINH VƯƠNG MAN ĐA LA (.PDF)

Hayagriva

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH 

Mã Đầu Minh Vương (Hayagrīva-vidya-rāja) tức là Mã Đầu Quán Thế Âm, ở trong Giáo Lệnh Luân của Liên Hoa Bộ (Padma-kulāya) là một trong sáu vị Quán Âm. Tại Minh Vương Bộ (Vidya-rāja-kulāya) là Mã Đầu Minh Vương. Do ở trên đầu của Ngài có hình con ngựa trắng như con ngựa báu của Chuyển Luân Thánh Vương cho nên xưng là Mã Đầu Minh Vương, Mã Đầu Quán Ấm, lại được tôn xưng là Giáo Chủ của đường Súc Sinh. Mã Đầu Minh Vương lại có tên gọi là Đạm Thực Kim Cương.

Tu trì Mã Đầu Minh Vương giống như sức bàn chân của con ngựa báu, chẳng kể xa gần thì Pháp Lực đều có thể đạt đến, có thể đi khắp bốn Đại Châu. Uy lực ấy rất lớn, giáng  phục tất cả Ma Chướng, lại đầy đủ uy lực.

Pháp của Mã Đầu Minh Vương được trích ra từ nhóm Kinh: Tần Già Tạng Bí Mật Bộ, Hồng Quán Âm Nghi Quỹ, Kim Cương Bố Úy Khởi Phân

_Hình tướng của Mã Đầu Minh Vương: thân màu hồng, ba mắt, trợn mắt tròn xoe, lộ răng nanh bén nhọn ra bên ngoài, râu tóc đều có màu vàng hồng dựng đứng, trên đầu có cái đầu ngựa màu xanh lục, tay phải cầm cây gậy báu đầu người, tay trái cầm sợi dây móc câu, đầu đội mão năm đầu lâu, cổ đeo 50 cái đầu người, thân khoác: da người, da voi, da cọp… dùng rắn quấn để trang nghiêm. Hai chân: co bên phải, duỗi bên trái dẫm đạp Ma nan, Ma nữ. Dùng hoa sen làm tòa, đứng uy nghi ở trong lửa Bát Nhã mạnh mẽ nóng bức

Công Đức chủ yếu của Mã Đầu Minh Vương có hai thứ:

1_Hóa độ đường Súc Sinh

2_Miễn trừ tất cả Chú ác, Pháp tà

Tại Mật Giáo thì Mã Đầu Minh Vương có Chân Ngôn ăn nuốt tất cả vật độc. Trong Thế Gian: cọp, sói, rắn, bò cạp cắn hại chúng sinh hữu tình cho đến chất độc của Rồng độc…giả sử tất cả thú ác, vật độc đến trước mặt mổ cắn mà tất cả chúng Thần chẳng thể cứu giúp thì chỉ có cầu xin Mã Đầu Minh Vương mau đến, kèm tụng Chân Ngôn liền có thể cứu độ. Chân Ngôn như bên dưới

Mã Đầu Minh Vương Chân Ngôn:

Doãn hy hy, ma cáp phộc nhật lạp na khế, phộc nhật lạp mục khế, cáp na cáp na, nhẫn na nhẫn na, bản tả bản tả, nam ngã nam ngã, nặc na ba nặc na ba, a vĩ xả a vĩ xả, hát gia đốt lợi vũ nghê gia, bản gia để, thoa cáp”

EHYEHI   MAHĀ-VAJRA-NAKHA  VAJRA-MUKHE,  HANA  HANA, DAHA  DAHA, PACA  PACA, DAGDHA  DAGDHA, DAṆḌA-BHĀJ  DAṆḌA-BHĀJ, ĀVIŚA  ĀVIŚA, HAYAGRĪVA  JÑEYA-PARYANTI  SVĀHĀ

_Chân Ngôn đoản Chú:

“Ông, ta, bối mã đạt cát, cáp gia cát ngõa, ta, hồng phôi”

OṂ_ HRĪḤ  PADMA  ṬAKKI  HAYAGRĪVA  HRĪḤ  HŪṂ  PHAṬ

_Mã Đầu Minh Vương có Pháp Phá Độc. Trong Thế Gian: cọp, sói, rắn, bò cạp… tất cả động vật linh gây hại hữu tình, thậm chí Ca Xoa Độc Long có chất độc hại không gì so sánh được, nếu bị bám vào thân hoặc bị cắn mà tất cả Chân Ngôn chẳng thể cứu giúp thời chỉ tụng Mã Đầu Minh Vương Chân Ngôn gia trì vào sợi dây màu trắng 108 biến, mỗi 108 biến làm một gút kết, tổng cộng làm 21 gút kết, sau đó kết ở trên cánh tay bàn tay trái thì loài độc đại ác ấy đều bị phá hoại, tất cả được trở lại như cũ.

27/01/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: