Đăng bởi: Tống Phước Khải | 02/01/2014

Mật Tạng Bộ 1 _No.901 (Tr.860_Tr.866)

PHẬT NÓI ĐÀ LA NI TẬP KINH

_QUYỂN THỨ CHÍN_

(Kim Cương Bộ_Quyển Hạ)

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng A ĐỊA CỒ ĐA (Atikuṭa)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: