Đăng bởi: Tống Phước Khải | 09/11/2013

Mật Tạng Bộ 2_ No.997 (Tr.525_Tr.529)

KINH THỦ HỘ QUỐC GIỚI CHỦ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Nước Kế Tân_ Tam Tạng Sa Môn BÁT NHÃ (Prajña: Trí Tuệ) cùng với MÂU NI THẤT LỢI (Muni-śrī:Tịch Mặc) dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

QUYỂN 1

QUYỂN 2

QUYỂN 3

QUYỂN 4

QUYỂN 5

QUYỂN 6

QUYỂN 7

QUYỂN 8

QUYỂN 9

QUYỂN 10

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: