Đăng bởi: Tống Phước Khải | 29/09/2013

Mật Tạng Bộ 2_ No.951 (Tr.224 _ Tr.232)

Mật Tạng Bộ 2_ No.951 (Tr.224 _ Tr.232)

KINH NHẤT TỰ ĐẢNH LUÂN VƯƠNG

Hán dịch: Đại Đường_Nam Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

QUYỂN 1

QUYỂN 2

QUYỂN 3

QUYỂN 4

QUYỂN 5

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: