Đăng bởi: Tống Phước Khải | 22/09/2013

Mật Tạng Bộ 4_ No.1211 (Tr.42_Tr.49)

Mật Tạng Bộ 4_ No.1211 (Tr.42_Tr.49)

CAM LỘ QUÂN TRÀ LỢI BỒ TÁT CÚNG DƯỜNG NIỆM TỤNG THÀNH TỰU NGHI QUỸ

_MỘT QUYỂN_

 Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Sưu tập Thủ Ấn, phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

 

 

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: