Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/09/2013

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.483

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.483

KINH TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT
(Samanta-bhadra-bodhisatva-sūtra)

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Cư Sĩ NHIẾP ĐẠO CHÂN
Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: