Đăng bởi: Tống Phước Khải | 15/08/2013

Mật Tạng Bộ 3_ No.1188 (Tr.814_Tr.817)

VĂN THÙ SỞ THUYẾT TỐI THẮNG DANH NGHĨA KINH 

QUYỂN THƯỢNG

QUYỂN HẠ

Hán dịch: Đời Tống_ Tây Thiên Tam Tạng Minh Nhân Diệu Thiện Phổ Tế
Pháp Sư nhóm KIM TỔNG TRÌ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: