Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/08/2013

Mật Tạng Bộ 2_ No.965 (Tr.339_Tr.342)

KINH ĐẠI DIỆU KIM CƯƠNG ĐẠI CAM LỘ QUÂN NOA LỢI DIỄM MAN SÍ THỊNH PHẬT ĐỈNH (.PDF)

Hán dịch: Đạt Ma Tê  Na (Dharma-sena: Pháp Quân)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: