Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/08/2013

THƯỜNG CẦU LỢI ĐỒNG NỮ

THƯỜNG CẦU LỢI ĐỒNG NỮ (PDF)

Thuong Cau Loi

Thường Cầu Lợi Đồng Nữ, tên Phạn là Jaṅguli, dịch âm là Thường Cù Lợi,
Nhương Ngu Lê, Nhương Ngu Lý Duệ. Dịch nghĩa là kiến thức vềchất độc. Lại xưng
là Thường Cù Lợi Độc Nữ, Nhương Ngu Lợi Đồng Nữ, Thường Cù Lợi Đồng Tử.
Tôn này là một NữThần của Phật Giáo cổ đại, được xem là một Hóa Thân
(Nirmāṇa-kāya) của BồTát Quán TựTại (Avalokiteśvara) hay trừkhử, nhiếp hóa loài
trùng độc và được xếp vào Thiên Bộ. Bộtộc Shaman trong các khu vực Bắc Ấn Độvà
Nepal rất sùng kính Tôn này và xem Ngài là một biểu tượng đểloại bỏcác chất độc từ
người bịrắn cắn. Người dân Bengal cổ đại rất tôn phụng NữThần Rắn Manasavà còn
xưng gọi NữThần này là Jaṅguli, Viṣahari, Padmavati (Đọc tiếp)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: