Đăng bởi: Tống Phước Khải | 02/08/2013

CHƯ THIÊN TRONG KIM CƯƠNG GIỚI

1- KIM CƯƠNG TỒI THIÊN

2- KIM CƯƠNG DIỆN THIÊN

3- KIM CƯƠNG THỰC THIÊN

4- HUỲNH HOẶC THIÊN

5- KIM CƯƠNG Y THIÊN

6- ĐIỀU PHỤC THIÊN

7- TUỆ TINH THIÊN

Kim Cuong Gioi Mandala

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: