Đăng bởi: Tống Phước Khải | 31/07/2013

Y XÁ NA THIÊN & QUYẾN THUỘC

Y XÁ NA THIÊN & QUYẾN THUỘC

(Đại Hắc Thiên, Tỳ Na Dạ Ca, Vi Đà Thần Tướng, Dakini)

Y Xa Na

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: