Đăng bởi: Tống Phước Khải | 21/07/2013

BỐN BỒ TÁT Ở PHƯƠNG ĐÔNG

1. KIM CƯƠNG HỶ

2. KIM CƯƠNG ÁI

3. KIM CƯƠNG VƯƠ NG

Kim Cuong Ai

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: