Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/07/2013

BỐN NỘI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT

1. Kim Cương Ca

2. Kim Cương Hý

3. Kim Cương Vũ

4. Kim Cương Man

Kim Cuong Ca

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: