Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/07/2013

BỐN BỒ TÁT Ở PHƯƠNG TÂY

1. KIM CƯƠNG LỢI  

2. KIM CƯƠNG NGỮ  

3. KIM CƯƠNG PHÁP  

4. KIM CƯƠNG NHÂN  

Kim Cuong Loi

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: