Đăng bởi: TPK | 23/05/2013

TÁM PHẬT ĐỈNH

TÁM PHẬT ĐỈNH

Biên soạn: Huyền Thanh

phat-dinh

Phật Đỉnh Tôn Thắng
Một trong tám Phật Đỉnh


Danh mục

%d bloggers like this: