Đăng bởi: Tống Phước Khải | 23/05/2013

TÁM PHẬT ĐỈNH

TÁM PHẬT ĐỈNH

Biên soạn: Huyền Thanh

phat-dinh

Phật Đỉnh Tôn Thắng
Một trong tám Phật Đỉnh

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: