Đăng bởi: Tống Phước Khải | 20/05/2013

SƯ TỬ HỐNG QUÁN ÂM

DOWNLOAD FILE PDF

Biên soạn: HUYỀN THANH

Sư Tử Hống Quán Âm (Tên Phạn là: Siṃha-nāda-avalokiteśvara, hay Siṃha-nāda-lokeśvara), được phiên dịch là Kì Hống Quán Âm, Sư Hống Quán Âm, Sư Tử Hống Quán Tự Tại. Là một trong những hóa thân của Quán Âm Bồ Tát, là sự hóa hiện của Quán Âm để giáng phục tất cả bệnh khổ nơi sinh ra Long Ma (Ma của loài Rồng), khiến chúng sinh trong 3 cõi thoát lìa biển khổ, có lực lượng rất là uy mãnh. Tôn này và A Ma Đề Quán Âm được xem là đồng một Thể, đều ngồi cỡi trên con Sư Tử. Tại Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng đều có lưu truyền.

 image001

Sư Tử Hống Quán Âm có thân màu trắng tỏa ánh sáng, đầu đội mão Phật A Di Đà, có tóc kết thành búi trên đỉnh đầu; có 3 mắt 2 cánh tay, tay trái cầm Hoa Sen; Tay phải cầm Tràng Hạt hoặc Kết Dữ Nguyện Ấn, phía sau thân mình còn có cây Kích Tam Xoa, trên cây Kích Tam Xoa có con rắn quấn quanh. Chân phải co chân trái duỗi, ngồi tự tại cỡi trên con Sư Tử trắng. Tay phải cầm Tràng Hạt hoặc Kết Dữ Nguyện Ấn, ý nghĩa là biểu thị cho hay giải trừ nhóm ác của 3 cõi, và thường ban tặng sự Từ Bi cho chúng sinh trong 3 cõi. Tay trái cầm Hoa Sen, biểu thị cho bản thân mình không dơ bẩn.

 image003

Đặc biệt Sư Tử Hống Quán Âm được xem như là một vị thầy thuốc hay cứu độ những người bệnh phong cùi. Mắt Bồ Tát nhìn vào người bệnh và mắt chính giữa (Tuệ Nhãn) tập trung chẩn bệnh. Hai vật báu ở hai bên cũng là những dụng cụ của người thầy thuốc, bên trái có bình thuốc (hay cây thuốc) biểu thị cho năng lực chữa trị, bên phải có cây Tam Kích Xoa có con rắn quấn (hoặc chỉ có con rắn quấn) biểu thị cho sự trừ Tà chữa bệnh.

 image004

Theo truyền thuyết, có một con sư tử sinh được một con nhưng con của nó chết ngay sau khi sinh. Đau đớn quá nó rống lên thật to và nhờ tiếng rống uy dũng này, nó làm cho con nó sống lại. Do vậy, con sư tử đỡ chân cho Bồ Tát được biểu thị cho sự liên hệ giữa tên gọi Sư Tử Hống Quán Âm với nghề nghiệp của người thầy thuốc “gọi người sống lại”.

Từ ý nghĩa này nên trong quá khứ, tại vùng Tây Tạng bị bệnh Ma Phong (bệnh cùi hủi), có rất nhiều hàng Tăng, Tục cúng dường Tôn Quán Âm này.

 image006

_Tu trì Pháp của Sư Tử Hống Quán Âm, ngoài việc hay thu được Công Đức chung của Quán Âm Bồ Tát, lại hay giải cứu được các loại bệnh tật do Rồng độc gây hại như bệnh Ma Phong (bệnh cùi hủi), thu được Công Đức điều phục Long Vương, Pháp ác và Thủy Ma (Ma ở dưới nước), ban cho chúng sinh hạnh phúc an vui.

_Sư Tử Hống Quán Âm Căn Bản Chú:

Namo ratna-trayāya

Namaḥ Ārya-avalokiteśvarāya-bodhisatvāya mahā-satvāya mahā-kāruṇikāya

Tadyathā: Oṃ_ Akaṭe vikaṭe nikaṭe kataṃkaṭe karoṭe karokaṃte veryai svāhā 

_Sư Tử Hống Quán Âm Tâm Chú:

Oṃ_ Aḥ hrī _ siṃha-nāda hūṃ brūṃ aṃ jreṃ khaṃ hūṃ_ Oṃ āḥ hūṃ 

Công Đức của 2 Chú này hay trị tất cả bệnh tật cũng hay trị Long Vương, Thổ Thần….các loại bệnh tật khó trị như chứng bệnh hủi. Chân thành niệm Chân Ngôn này mãn 10 vạn biến thì không có bênh gì không trừ hết được. Do Chú này có uy lực cực lớn, chỉ hay mặc niệm chẳng thể cao giọng. Lại ở bên cạnh giòng nước với sông,biển đều chẳng thể niệm vì sợ làm kinh động đến Long Vương, nhiễu não chúng sinh. Người trì hãy cẩn thận.

07/05/2013

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: