Đăng bởi: Tống Phước Khải | 20/05/2013

CÁC HÌNH THỨC KHÁC CỦA QUÁN ÂM

  1.  THỦY NGUYỆT QUÁN ÂM

  2.  DIÊN MỆNH QUÁN ÂM

  3.  BẠCH ĐỘ MẪU

  4.  BẤT KHÔNG CÂU QUÁN TỰ TẠI

  5.  BẠCH THÂN QUÁN TỰ TẠI

  6.  HƯƠNG VƯƠNG QUÁN ÂM

  7.  NHẤT KẾ LA SÁT QUÁN ÂM

image001

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: