Đăng bởi: MT | 29/04/2013

ĐẠI PHẬT ĐỈNH THỦ LĂNG NGHIÊM TÂM CHÚ (LANTSA)

OṂ ANALE VIŚUDDHE VAIRA VAJRA DHĀRI BANDHA BANDHANI VAJRAPĀṆI PHAṬ HŪṂ ṬRŪṂ PHAṬ SVĀHĀ

OṂ ANALE VIŚUDDHE VAIRA VAJRA DHĀRI BANDHA BANDHANI VAJRAPĀṆI PHAṬ HŪṂ ṬRŪṂ PHAṬ SVĀHĀ

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: