Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/04/2013

LỤC TỰ ĐẠI MINH

PHÁP TU LỤC TỰ ĐẠI MINH (.PDF)

Lục Tự Minh Chú OM MANI PADME HUM

Lục Tự Minh Chú
OṂ MAṆI PADME HŪṂ

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: