Đăng bởi: MT | 14/04/2013

LỤC TỰ ĐẠI MINH

PHÁP TU LỤC TỰ ĐẠI MINH (.PDF)

Lục Tự Minh Chú OM MANI PADME HUM

Lục Tự Minh Chú
OṂ MAṆI PADME HŪṂ

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: