Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/04/2013

LỤC TỰ ĐẠI MINH

PHÁP TU LỤC TỰ ĐẠI MINH (.PDF)

Lục Tự Minh Chú OM MANI PADME HUM

Lục Tự Minh Chú
OṂ MAṆI PADME HŪṂ

Advertisements

Danh mục

%d bloggers like this: