Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/04/2013

MẬT CHÚ VIÊN NHÂN VÃNG SINH TẬP

DOWNLOAD KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 46_ No.1956

MẬT CHÚ VIÊN NHÂN VÃNG SINH TẬP

Hán văn: Cam Tuyền Sư Tử Phong, chùa Dụ Sinh_ Xuất Gia Thừa Chỉ Sa Môn TRÍ QUẢNG biên tập

Bắc Ngũ Đài Sơn, chùa Thanh Lương _Xuất Gia Đề Điểm Sa Môn TUỆ CHÂN biên tập

Lan Sơn Sùng Pháp Thiền Sư Sa Môn KIM CƯƠNG TRÀNG dịch định

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: