Đăng bởi: TPK | 08/04/2013

NGƯU VƯƠNG KINH PHÁP

  1. NGŨ ĐẠI NGƯU VƯƠNG VŨ BẢO ĐÀ LA NI NGHI QUỸ
  2. PHẬT NÓI KINH ĐẠI NHƯ Ý BẢO CHÂU LUÂN NGƯU VƯƠNG THỦ HỘ THẦN CHÚ

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: