Đăng bởi: TPK | 08/04/2013

HỌC TIẾNG SANSKRIT QUA KINH A DI ĐÀ #3

DOWNLOAD BÀI HỌC SỐ 3

Evaṃ mayā śrutam

Như vầy tôi nghe

Cấu trúc của tiếng Sanskrit có hơi khác so với ngôn ngữ khác. Nếu chúng ta dịch sát thì các từ này sẽ là: “Như vầy, bởi tôi, điều ấy được nghe.”

  • Evaṃ có nghĩa là “như vầy”, “như thế này”, “với cách thức này”.
  • Mayā có nghĩa là “bởi tôi”. Trong tiếng Sanskrit chữ “bởi” được đại diện bằng hậu tố trong mayā. Hậu tố là một dấu chức năng; từ đứng trong làm nhiệm vụ là người hoặc vật mà bởi chúng hành động chứa trong cụm từ đó được hoàn thành. Việc nghe này được hoàn thành “bởi tôi”, và “tôi” ở đây là Ananda.
  • Śrutam được dịch là “điều đó được nghe”, “việc ấy được nghe”, “nó được nghe”. Śrutam là một từ đơn mang đầy đủ nghĩa “nó được nghe”, đa số trường hợp đứng ở cuối cụm từ.

Đọc tiếp >>

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: