Đăng bởi: TPK | 07/04/2013

HỌC TIẾNG SANSKRIT QUA KINH A DI ĐÀ #2

DOWNLOAD BÀI HỌC SỐ 2

Bài trước đã giới thiệu tựa đề của kinh Sukhāvatīvyūha tức “Sự bày trí của Cực Lạc Thổ.” Bây giờ chúng ta sẽ đọc câu thỉnh nguyện Namaḥ Sarvajñāya, “Đảnh lễ Nhất Thiết Trí Giả” (tức đấng hiểu biết tất cả).  Namaḥ có nghĩa ‘đảnh lễ’ hoặc ‘kính lễ’, và nghĩa đen là ‘cúi người’. Từ này hàm ý là sự quy mạng trong việc kính lễ. Bởi vì từ namaḥ có nhiều nghĩa, cho nên thông thường từ này không được dịch ra mà được giữ nguyên thể Sanskrit của nó. Ở trong các tự viện, dù là sử dụng thứ tiếng của nước nào, trong các nghi lễ chúng ta vẫn nghe từ namo được sử dụng rất thường xuyên. Ví dụ:

Namo thập phương Phật.

Namo thập phương Pháp.

Namo thập phương Tăng.

Từ namo ở đây giống như từ namaḥ. Tra từ này trong từ điển chúng ta sẽ thấy thêm được từ namas. Cả 3 từ này đều cùng là một từ…

Đọc tiếp

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: