Đăng bởi: TPK | 07/04/2013

HỌC TIẾNG SANSKRIT QUA KINH A DI ĐÀ #1

DOWNLOAD BÀI HỌC SỐ 1

Sukhāvatīvyūha là tựa rút ngắn của kinh Phật Thuyết Kinh A Di Đà (Buddhābhāṣita-amitābha-sūtra). Có tất cả hai bài kinh cùng tên Sukhāvatīvyūha, một bài dài và một bài ngắn. Chúng ta sẽ học bài kinh ngắn. Bài này có độ dài vừa phải dễ thuộc và đọc tụng.

Bài kinh mô tả Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Trong tiếng Sanskrit sukhāvatī có nghĩa là Cực Lạc Thổ (vùng đất phúc lạc), vyūha có nghĩa là sự trưng bày, sự bố trí, hay sự sắp xếp. Nói cách khác, bài kinh mô tả sự bày trí, sắp xếp (vyūha) của Cực Lạc Thổ (sukhāvatī).

Nếu như có một ai niệm tên của Đức Phật A Di Đà, và thường xuyên đọc tụng câu Namo’mitābhabuddhāya (Đảnh lễ Đức Phật A Di Đà) thì người ấy sẽ được sinh vào Tịnh Thổ Sukhāvatī, và sẽ thấy được cảnh trang hoàng lộng lẫy như được mô tả trong kinh này.

Từ sukhāvatīvyūha sẽ được phân tích thành 6 akṣara (đơn vị tiếng âm) như sau:…

Đọc tiếp

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: