Đăng bởi: TPK | 06/04/2013

PHẬT NÓI KINH BÍ MẬT TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Kinh Mật Giáo

Kinh Mật Giáo

Mật Tạng Bộ 1 _ No.883 (Tr.446 _ Tr.449)

PHẬT NÓI KINH BÍ MẬT TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, kẻ bầy tôi được ban áo tía, nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

1) QUYỂN THỨ NHẤT

2) QUYỂN THỨ HAI

3) QUYỂN THỨ BA

4) QUYỂN THỨ TƯ

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: