Đăng bởi: TPK | 03/04/2013

Bát Nhã Ba La Mật Đa (Pāḷi)

_

_

CÂU CHUYỆN THỰC HÀNH PAÑÑĀPĀRAMITĀ

Tacasāra Jātaka, No.368
(Tiểu Bộ – Chuyện tiền thân Đức Phật)

Nguồn: Dictionary of Pali Proper Names, G P Malalasekera

Việt dịch: Tống Phước Khải

Ở một thôn nghèo nọ, có một ông thầy lang thấy bọn trẻ chơi đùa gần một cái cây, có một con rắn sống trong bộng của cây ấy. Hy vọng có thể kiếm được ít tiền, ông ta bèn bảo một đứa trẻ (tức Đức Bồ Tát) thò tay vào bộng cây để bắt con nhím. Cậu bé làm theo, nhưng nhận thấy đó là con rắn, cậu rất nhanh trí nắm lấy cổ rắn và vung ném nó ra xa. Con rắn rơi đúng vào thầy lang và cắn chết ông ta. Những đứa trẻ bị giải đến trước mặt vua và bị kết tội. Nhưng sau khi vua nghe Đức Bồ Tát giải bày, ông đã thả tất cả họ. Câu chuyện này nói về cách thực hành paññā-pāramitā (prajñā-pāramitā – Bát Nhã Ba La Mật Đa) của Đức Bồ Tát. Ông Vua chính là tiền kiếp của ngài A Nan. J.iii.204ff.

Xem bản tiếng Anh:
http://www.palikanon.com/english/pali_names/t/tacasaara_jat_368.htm

Tính Không trong kinh Pāḷi (Tỳ Khưu Nguyệt Thiên dịch):
http://www.paliviet.info/VHoc/38/152-165.pdf

Những chuyện tiền thân của Bồ Tát về thực hành Paññāpāramitā:
177, 214, 368, 387, 402, 463, 515, 528, 542, 546

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: