Đăng bởi: TPK | 25/03/2013

THẦN TÀI và TÀI BẢO

BẢN TÔN THẦN TÀI và TÀI BẢO (.PDF)

Đọc trên Google Drive

Việt dịch: THANH TÂM

2_ Thiên thứ nhất: Tài Bảo Trong Phật Pháp
_ Chương thứ nhất: Thân Phật tượng trưng cho Phước Đức viên mãn
_ Chương thứ hai: Tài Bảo tự tại của Hành Giả Bồ Tát
_ Chương thứ ba: Bản Tôn Tài Bảo của phước đức vô biên
.) Các Tôn Bảo Bộ của Kim Cương Giới
.) Nhanh chóng viên mãn Pháp Hộ Ma của Mật Giáo
_ Chương thứ tư: Vật báu thường thấy trong Kinh Phật
3_ Thiên thứ hai: Bản Tôn Tài Bảo của Phật Giáo
_ Đức Phật Bảo Sinh
_ Đức Phật Bất Không Thành Tựu
_ Đức Phật Đa Bảo
_ Đức Phật Bảo Tích
_ Đức Phật Bảo Tràng
_ Tôn Thắng Phật Mẫu
_ Phật Nhãn Phật Mẫu
_ Hư Không Tạng Bồ Tát
_ Địa Tạng Bồ Tát
_ Di Lặc Bồ Tát
_ Như Ý Luân Quán Âm
_ Thiên Thủ Quán Am
_ Trừ Cái Chướng Bồ Tát
_ Chuẩn Đề Quán Am
_ Phong Tài Bồ Tát
_ Bảo Thủ Bồ Tát
_ Bảo Quan Bồ Tát
_ Bảo Ba La Mật Bồ Tát
_ Trì Thế Bồ Tát
_ Liên Sư Tài Thần
_ Lục Độ Mẫu
_ Như Ý Độ Mẫu
_ Tăng Phước Tuệ Độ Mẫu
_ Bảo Nguyên Độ Mẫu
_ Tài Bảo Thiên Mẫu
_ Tài Nguyên Thiên Mẫu
_ Hoàng Sắc Tài Tục Mẫu
_ Trinh Huệ Thiên Mẫu
_ Ái Nhiễm Minh Vương
_ Quân Trà Lợi Minh Vương
4_ Thiên thứ ba: Chư Thiên Hộ Pháp Tài Thần
_ Tứ Đại Thiên Vương
.) Tỳ Sa Môn Thiên Vương
.) Trì Quốc Thiên Vương
.) Tăng Trưởng Thiên Vương
.) Quảng Mục Thiên Vương
_ Cấp Tát Tài Thần
_ Đại Hắc Thiên
_ Bạch Mã Cáp Ca Lạp
_ Đại Thánh Hoan Hỷ Thiên
_ Địa Thiên
_ Biện Tài Thiên
_ Cát Tường Thiên Nữ
_ Ngũ Tính Tài Thần
.) Hoàng Tài Thần
.) Hồng Tài Thần
.) Bạch Tài Thần
.) Hắc Tài Thần
.) Lục Tài Thần
_ Tam Diện Lục Tý Hồng Tài Thần
_ Quỷ Tử Mẫu Thần
_ Long Vương
_ Ca Lâu La

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: