Đăng bởi: TPK | 13/03/2013

MẬT GIÁO ĐÀN PHÁP

1. Vajradhātu-Maṇḍala (Kim Cương Giới)

2. Garbhadhātu-Maṇḍala (Thai Tạng Giới)

3. Pháp Hoa mandala

4. Bát tự Văn Thù mandala

 

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: