Đăng bởi: TPK | 06/03/2013

BẢO TẠNG THIÊN NỮ

Bảo Tạng Thiên Nữ

Bảo Tạng Thiên Nữ

DOWNLOAD (7 trang, 283 KB)

Bảo Tạng Thiên Nữ Tán :
“Vi diệu thù thắng khó luận bàn
Sáng như mặt trời tỏa hương thơm
Dung nhan đoan chính thật hiếm có
Da mềm láng mịn tựa Đâu La (loại Gấm Lụa quý)
Hơi thơm từ miệng tràn nhân thế
Khiến ai gặp gỡ cũng nhìn trông (chiêm ngưỡng)
Một lòng mong cầu người như vậy
Thường thêm cung kính, Tâm chẳng nghi
Tuy đây là việc của Thế Gian
Rốt ráo mau thành Đạo Thanh Tĩnh
Hay khiến người Trì đến Bồ Đề
Cùng nhau tu tập Vô Thượng Giác”
Chọn ngày mồng năm tháng năm. Trước đó 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 100 ngày hoặc 39 ngày tính đến ngày mồng năm tháng năm thì vừa vặn đủ, ắt Pháp ấy đều thành….

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: