Đăng bởi: TPK | 15/02/2013

THỦ ẤN PHẬT GIÁO

Mudrā

Mudrā

THỦ ẤN PHẬT GIÁO (.PDF)

DOWNLOAD (280 trang, 6 MB)

1_ Ý nghĩa của Thủ Ấn
2_ Tên gọi riêng cho 10 ngón tay
3_Thủ An căn bản của Mật Giáo
4_ Sáu Thủ An thường gặp
5_ Thập bát đạo Khế Ấn
6_ Thủ An hiến tám Cúng của Tạng Mật
7_ Thủ An của Phật Bộ
8_ Thủ An của Bồ Tát Bộ
9_ Thủ An của Quán Âm Bộ
10_ Thủ An của Minh Vương Bộ
11_ Thủ An của các Thánh Chúng Hộ Thế
12_ Cửu Diệu
13_ Nhị Thập Bát Tú

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: